To je náš, český

Řekne-li se sýr, tak se nám většinou vybaví Francie, kteráž to platí za sýrovou velmoc, případně ještě třeba Švýcarsko nebo Řecko a alpské oblasti Rakouska

Vrátit se k hodnotám

Jaká je úloha ženy na tomto světě? V dávné minulosti to bylo především mateřství. Ve dvacátém století spolu se zrovnoprávněním žena se začíná zaměřovat stále

4 tipy jak číst rychleji

V rámci popularizace time-managmentu i v evropských končinách, se na povrch konečně dostává i téma rychločtení. Ovládnutí této dovednosti vám následně v životě ušetří mnoho času – nepochybně