Co se v mládí naučíš, ve stáří jakoby najdeš.

To nejlepší, co mohou rodiče pro své děti udělat už od útlého dětství, nechat je zkoušet, v čem je šikovné. Ideální dobou pro zapojení do zájmových kroužků je věk kolem šesti let. Kdy si každé dítě do 1. třídy přináší zkušenosti nabyté v rodinném prostředí. A to, že jsou některé zručnější, jiným zase jdou lépe sportovní disciplíny, je nenásilně směřuje k jejich zaměření. Je to čas, ve kterém mohou děti vyzkoušet, k čemu jsou nadány. Proto je vhodné dětem nabídnout návštěvu kroužků. Nejen sportovního, ale i hudebního, výtvarného, keramického či modelářského. Už okolo věku deseti let si skoro všechny najdou něco, co je baví a v čem se chtějí zdokonalovat. A pokud jim činnost začne přinášet radost a uspokojení, základy na celoživotní koníček jsou položeny. Což je dobrá životní cesta. 

Kroužek kreslení

Při vzpomínce na první návštěvu keramické dílny, ve které probíhal kurs práce na hrnčířském kruhu, se jako první vjem vybaví respekt. A obdiv k člověku, který seděl na malé židličce, ruce položené na hroudě hlíny a roztáčel hrnčířský kruh. A vy, tenkrát desetileté děti, jste stály v půlkruhu okolo něho a sledovaly, jak se pod jeho rukama tvoří hrníček. Chvilku trvalo, než neposednou hroudu na kruhu vycentroval. Poté se před vámi zjevil ten malý zázrak. Navlhčenýma rukama ji za zmenšených otáček vytvaroval. Dodneška si pamatujete i barvu glazury, kterou jste ho směli po vypálení nabarvit. I tvar oušek, které jste pomáhali upevnit.

Keramická dílna s obchůdkem

A to byl přesně ten moment, který rozhodl o hobby na celý život. Jak šla léta, do keramické dílny jste se střídavě, jak čas dovolil, vraceli. Tu si vytvořit novou konvičku na čaj, nebo vytočit na hrnčířském kruhu sadu hrníčků na kávu. A protože se z dětského koníčka stál kůň, po vystudování umělecké školy vaše první kroky vedly ke koupi hrnčířského kruhu a vybavení keramické dílny. A dokonce i vytvoření malého obchůdku. Ve kterém je možné si hliněné výrobky zakoupit. A pro vaše děti, které už dorůstají do školních let, je tak připraveno všechno, co mohou na tvořivé cestě životem potřebovat. Hobby, které nakonec přineslo i obživu. Ale především radost a potěšení. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup