Co jsem potřeboval slyšet o psychoterapii

Když jsem poprvé přijel autem k terapeutově ordinaci, neměl jsem tušení, jaká to bude zkušenost. Jediné představy, které jsem měl, byly z filmů, které byly skvělé, ale psychoterapii nezobrazují přesně. Byl jsem skeptický a bál jsem se, že to bude ztráta času a peněz.

Po letech rozhovorů s terapeuty, dalšími účastníky terapie a lidmi, kteří byli na vážkách, jsem zjistil, že mnoho lidí, kteří o psychoterapii uvažují, se cítí podobně, než se k ní odhodlají. Psychoterapie je pro každého jiná, ale existují běžné mýty a mylné představy, které nejsou pravdivé, takové, které brání lidem získat výhody, které jsem díky získal já.

Abych tuto bariéru stigmatizace prolomil, oslovil jsem psychoterapeuty a čerpal z vlastních zkušeností. Čtěte dál a dozvíte se pravdu o psychoterapii.

Neexistuje žádný okamžik „není to vaše chyba“ – pokrok nastává postupně

V terapii jsem zažila chvíle, kdy jsem došel k obrovskému poznání a zažil katarzi, ale nezměnil jsem okamžitě své chování a přesvědčení do té míry, že by mě to přestalo trápit. Musel jsem na tom pracovat mimo psychoterapii a vrátit se k problému na dalším sezení..

Terapie vás „nenapraví“, protože nejste rozbití

Toto je jedna z oblastí, kde se psychoterapie a lékařská léčba značně liší. Při lékařské léčbě je nejlepším výsledkem vyléčení, kdy nemoc odstraníte a zajistíte, že se nevrátí. Při terapii to není možné, protože duševní nemoci, negativní přesvědčení a nepřizpůsobivé chování nejsou nemoci.

Psychoterapie pomáhá klientům odhalit silné stránky a naučit se nové dovednosti, které jim umožní zvládat problémy, které se v životě objevují. Úspěšná zkušenost s terapií neznamená, že je klient vyléčen, znamená to, že má vnitřní i vnější zdroje k tomu, aby se vyrovnal s vzestupy a pády života.

Přesně takhle vnímám své zkušenosti s psychoterapií. Terapie zmírnila některé psychosomatické příznaky mé duševní nemoci, ale nevymýtí ji. Je pro mě především nástrojem, jak se lépe vyrovnat se svými problémy. Nemůže mě napravit, protože jsem nikdy nebyl zlomený.

Terapie může být cenově dostupná

Průměrná cena terapeutického sezení se pohybuje mezi 700 a 12000 Kč, ale nemusíte platit tolik. Zde je několik možností cenově dostupné terapie:

  • Skupinová terapie
  • Bezplatné poradenství ve školách
  • Online terapie

Ne vždy existuje gauč, a ne vždy si na něj lidé lehnou

To je další klišé, které film a televize utvrzují. Mnoho terapeutů má ve svých ordinacích gauče, ale jen málokterý z nich bude trvat na tom, abyste si na něj lehli a odvrátili od něj zrak. Stejně tak je mnoho ordinací bez gauče, jen s křesly a několika krabicemi od kapesníků.

Toto vnímání přetrvává kvůli psychoanalýze a Freudovu vlivu na psychologii. Ve Freudově době bylo běžné, že psychoterapeuti trvali na tom, aby si pacienti lehli na pohovku a dívali se od nich, protože věřili, že se tak pacient více otevře. To však také ztěžuje navázání vztahu s psychoterapeutem.

Dnes jsou terapeuti, kteří praktikují psychoanalýzu, vzácní, zatímco kognitivně-behaviorální terapie (KBT), rogersovská psychoterapie a další postupy se staly populárními.

Co se děje během terapie?

Na psychoterapeutická sezení lze nahlížet jako na semináře zaměřené na řešení problémů. Na každém sezení se v diskusi s psychoterapeutem analyzuje, jak na tom jste a jaký je stav problému, který vás přivedl. Nezapomeňte, že psychoterapie je postupný proces, který probíhá s časem a růstem, a každé terapeutické sezení slouží jako krok ve vašem pokroku. Během terapie můžete mluvit o všem, co vás trápí, a psychoterapeut vám bude naslouchat. Můžete o sobě mluvit otevřeně a zranitelně; vaše rozhovory s psychoterapeutem jsou důvěrné.

Poté, co vybalíte své pocity, vám terapeut může v reakci na ně poskytnout určitý náhled nebo vám pomoci dekonstruovat a syntetizovat to, co jste právě sdíleli. Může vám také dát nějaký úkol nebo něco k přemýšlení, pokud to považuje za důležité pro váš proces.

Během psychoterapie budete moci odhalit a sdělit vše, co vás trápí, a získat konstruktivní zpětnou vazbu, která vám pomůže zlepšit vaše duševní zdraví.

Terapeuti dělají víc než jen naslouchání

Klišé o prázdném, kdy se terapeuti klienty téměř nezabývají, je dalším pozůstatkem z počátků psychoterapie.

„Terapie je interaktivní proces, protože jde o vztah. Na začátku mohu mluvit méně nebo klást více otázek, protože svého pacienta poznávám, ale postupem času se s ním podělím o své myšlenky, když to bude užitečné.“ poskytuje vysvětlení terapeutického procesu jeden z dotázaných terapeutů.

Někteří terapeuti zastávají ještě aktivnější roli. Měl jsem jednoho, který mluvil víc než já, což o mnohém vypovídá.

Terapeuti vám ale neříkají, co máte dělat

Terapeuti jsou jiní než koučové. Nasměrují vás k řešením, která považují za nejlepší, ale nebudou vám nic přímo doporučovat. Psychoterapeut vás nemůže k ničemu nutit, ani to nechce dělat. Je klientech, aby aplikovali to, co se během sezení naučí.

Terapeuti se neptají „Jak se kvůli tomu cítíte?“

To je další filmové a televizní klišé. Když se zamyslíte nad tím, jak hloupá může být tato otázka, pochopíte, proč to většina psychoterapeutů nedělá anebo tak dělají zcela výjimečně, když se nemůžou zorientovat.

Představte si, že byste terapeutovi řekli, že váš otec podváděl vaši matku a utekl od vás, když jste byli malí. On by pak odpověděl otázkou: „A jak se kvůli tomu cítíte?“.

Je zřejmé, že jste se kvůli tomu cítili hrozně, tak proč se obtěžovat takovou zbytečnou otázkou?

Terapeuti se spíše zeptají na to, jak v dané situaci fungujete a co děláte, abyste se vypořádali s emocemi.

Terapie se nemusí týkat vašeho dětství

Když už je řeč o Freudovi, jeho vliv vyvolává u potenciálních pacientů obavy, že jejich terapeuti budou vše zbytečně spojovat s jejich dětstvím, budou posedlí sexem a budou pátrat po nevědomých problémech, které neexistují. Možná budete muset mluvit o svém dětství, pokud to bude relevantní, ale zdaleka to nebude jediná věc, kterou budete probírat.

Pryč jsou doby Freuda a hyperzaměřování se na nevědomé faktory. Dnes máme více než kdy jindy k dispozici slibné léčebné postupy založené na důkazech, které jsou praktické a osvědčené.

Psychoterapie se od dob rozkvětu psychoanalýzy stala více vědeckou. Freud založil většinu své práce na domněnkách a teoriích, zatímco moderní terapie má řadu studií podporujících její účinnost.

navsteva u terapeuta se podoba setkani v kavarne

Terapie není snadná

Psychoterapie mě baví, ale dosáhnout pokroku není snadné. Když jsem začínal, musel jsem zpochybnit negativní přesvědčení, která mi připadala hluboká až do morku kostí, věci, kterých jsem se držel téměř deset let. Někdy se zdálo, že je nemožné to změnit. Musel jsem strávit desítky hodin přemýšlením a výzvami mimo psychoterapii, abych si vytvořil pozitivní a objektivní přesvědčení.

Pro jiné je terapie ještě obtížnější. Než se dostanete k přesvědčením, musíte se otevřít, což může být náročné.

Nemusí to však trvat po zbytek života

Lidé se často k terapii neodhodlají, protože se obávají, že v ní uvíznou až do smrti. Na pokračování terapie po zbytek života není nic špatného, ale nemusíte. Psychoerapeuti o vaše peníze tak moc nestojí.

Vlastně jsem měl jednoho psychoterapeuta, který se na mě tak trochu vykašlal. Řekl, že ho nepotřebuji a že jsem udělal dostatečný pokrok na to, abych terapii natrvalo opustil. Necítil jsem se na něm závislý, ale nesouhlasil jsem s ním, hlavně proto, že se mé příznaky nezmenšily na úroveň, kterou jsem chtěl.

Jedním ze způsobů, jak se tomu vyhnout, je přihlásit se na krátkodobou terapii. Na úvodním setkání si proberete cíle, dozvíte se, kdy už nemusíte chodit a připravíte si půdu pro běžnou kontrolu cílů a posouzení podmínek, za kterých psychoterapie skončí.

Pokud chcete zajistit, aby terapie netrvala příliš dlouho, zkuste si najít někoho, kdo vám pomůže stanovit si dlouhodobé cíle pro případný odchod.

Online terapie je skutečná (a online terapeuti jsou stejně dobří)

Mnoho let poté, co jsem začal s terapií, jsem nevěděl, že existují online psychoterapie. Když jsem se o ní dozvěděl, pochyboval jsem o její účinnosti.
Nyní jsem navštěvoval jak online terapeuty, tak psychoterapeuty v ordinaci. Oba byli absolventi psychologie s příslušným živnostenským oprávněním. Vlastně bych si přál, abych začal s online terapií dříve, protože bylo těžké přesvědčit mého posledního šéfa, aby mi dovolil vzít si v práci volno a chodit na terapeutická sezení a jen málo terapeutů nabízelo víkendové setkání anebo setkání odpoledne. Musel jsem se ve firmě osvědčit, než se cítil spokojený s tím, že mi dovolí chodit jednou týdně pozdě. S online terapií je rozvrh flexibilnější a nemusím si brát volno z práce.

Mít terapeuta nebo terapeutku není rozdíl

Je v pořádku, že preferujete pohlaví svého terapeuta, ale nemyslete si, že výběr terapeuta stejného pohlaví výrazně zlepší kvalitu vašich sezení. Pohlaví také pravděpodobně nezmění způsob, jakým s vámi terapeut zachází.

Když jsem hledal psychoterapeuta, měl jsem obavy vybrat si ženu. Myslel jsem si, že každá terapeutka bude stejně kvalifikovaná a výkonná, ale obával jsem se, že mě bude odsuzovat, pokud budu mluvit o spaní se ženami nebo používat politicky nekorektní výrazy.

Teď, když jsem měl několik terapeutek, vím, že mé obavy byly neopodstatněné. Ať už se jedná o muže nebo ženy, terapeuti vás neodsuzují. Chtějí, abyste se cítili svobodně, mohli být sami sebou a říct, co máte na srdci, bez vytáček.

Terapeuti neumějí číst myšlenky a nebaví je analyzovat lidi

Někteří potenciální klienti se obávají, že terapeuti budou předpovídat, co si myslí, nebo rozebírat jejich problémy při demonstraci analytických schopností ve stylu Sherlocka Holmese.

Jedna terapeutka se mi svěřila, že když byla mladší, setkávala se s lidmi, kteří – když se dozvěděli o její profesi – kladli otázky typu: „Na co teď myslím?“ nebo „Vy pořád něco analyzujete?“.

Lidé podle ní nevyhledávají její pomoc z tohoto důvodu, takže se snaží nebýt dotěrná.

Pamatujte si, že dobří pschoterapeuti vám chtějí pomoci. Nejste pro ně výzkumný vzorek. Jste klient, někdo, na ktérém jim záleží.

Terapeuti nemohou legálně předepisovat léky

Nemějte obavy, že se vrhnete na tlačení pilulek. Léky, jako jsou antidepresiva, mohou legálně předepisovat pouze lékaři a psychiatři. Terapeut může klienty odkázat na psychiatra, pokud se domnívá, že příznaky jsou natolik závažné, že si medikaci zaslouží. Za taková doporučení nedostávají žádnou odměnu.

Porozumění je prvním krokem k lepšímu životu

Jakmile jsem pochopil, jak terapie funguje a jak ji mohu využít, změnilo to můj svět. Po ochromující epizodě deprese na vysoké škole, kdy jsem čtyři dny nemohl spát, mi terapie pomohla zůstat ve škole, pracovat na svých příznacích a rozvíjet přesvědčení, která zlepšila můj společenský a romantický život.

Protože jsem něco takového nečetl, museli rodiče přetlačit mou tvrdohlavost a přesvědčit mě, abych tam šel. Ale jakmile se dozvíte, jaké to vlastně je, je o jednu věc, která vás brzdí, méně. Můžete být tvrdohlavý dvacetiletý mladík, jako jsem byl já, nebo moudrý čtyřicátník, který je k psychoterapii skeptický. Ať tak či onak, nikdy není pozdě a já vám držím palce na cestě k lepšímu životu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup