Tipy pro zlepšení vaší pozornosti a koncentrace

Pozornost patří mezi kognitivní (poznávací) funkce mozku, kam řadíme všechny procesy související s myšlením a pamětí. Projevuje se schopností soustředit se na jednu věc, popřípadě na jednu činnost. Schopnost soustředit se je aktivita jako každá jiná. Pokud se v ní chcete zlepšit, musíte ji trénovat.
 žena a boxovací pytlík

Kapacita pozornosti

Rozsah pozornosti je u člověka omezený, dítě prý dokáže vnímat najednou 2-3 prvky, dospělý 4-5. Co se týká časového limitu schopnosti soustředění, šestileté dítě je schopno udržet pozornost zhruba 15 minut, patnáctileté 25 až 30 minut, v dospělosti se tato doba prodlužuje.
 

Co ovlivňuje pozornost

Pozornost narušují například smyslové poruchy (porucha barvocitu, porucha zúženého zorného pole), únava, alkohol, psychotropní látky nebo věk. Je dokázáno, že míra soustředění během dne kolísá, záleží na vrozených biorytmech člověka, zdravotním stavu, stresu, emocích atd.
buddha a siluety lidí 

Co dělat, když chcete zlepšit pozornost:

·         meditujte= při meditování se zbavíte nepodstatných myšlenek – soustřeďte se pouze na váš dech, pokud vaše myšlenky zabloudí jinam, ihned se vraťte zpět a vnímejte pouze vaše dýchání
·         vyhněte se provádění několika činností najednou= soustřeďte se důsledně pouze na jednu věc, jinak budete dělat častěji chyby a činnosti vám budou trvat déle
·         střídejte různé činnosti= změna aktivizuje
·         zařazujte přestávky= vyhnete se tak únavě a otupění
·         odpočívejte= dostatek kvalitního spánku a pobyt v přírodě působí blahodárně na vaši psychiku
·         cvičte= posílíte nejen tělo, ale i mysl, prokrvení mozku při fyzické aktivitě zlepšuje soustředění
·         čtěte knihy = čtení zlepšuje pozornost, protože se musíte soustředit na tok myšlenek či sledování děje, abyste se v příběhu neztratili
·         srovnejte si priority = nejprve si splňte úkoly, které musíte nezbytně udělat, teprve potom se věnujte těm dalším
·         vyhýbejte se rozptýlení = pokud se potřebujete soustředit, odstraňte ze svého dosahu všechny rušivé elementy (např. mobil nebo televizi)
Existují poruchy pozornosti, které nejsou ovlivněny těmito faktory, jako jsou ztráta motivace, lenost nebo rozptylování. Jednou z nich je ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou, což je častá příčina nesoustředěnosti u dětí školního věku.