Netradiční přístup ke vzdělávání

Na začátek je potřeba zmínit, že v České republice je délka povinné školní docházky 9 let. Po tuto dobu tedy musí vaše dítě být zapsáno v základní škole, která bude dohlížet na jeho vzdělání. Povinná školní docházka ovšem neznamená, že vaše dítě musí ve škole trávit každý den v průběhu školního roku.

Během pandemie si všichni, i když dosti nedobrovolně, vyzkoušeli, jaké je to mít doma domškoláka. Tedy dítě, které se za podpory školy a rodičů vzdělává doma. Reálně ale pro většinu dětí vzdělávaných doma neplatí, že by jim každý den učitelé zadávali práci a vedli online výuku. Vy sami se můžete rozhodnout převzít zodpovědnost za vzdělání vašeho dítěte a učit ho doma sami. Škola v tomto případě plní funkci dohledového orgánu a vy s dítětem pravidelně docházíte na přezkoušení, aby se škola ujistila, že i v domácích podmínkách následujete školní vzdělávací plán.

tenisky a psací potřeby

Když se rozhodnete mít doma domškoláka, musíte zajistit, že bude mít k dispozici člověka, který bude na jeho vzdělávání dohlížet. Můžete to být vy sami, pokud máte aspoň maturitu, nebo si můžete najmout kvalifikovaného pedagoga. To je poměrně finančně náročné, ale pokud máte kolem sebe rodiny s dětmi, které sdílí vaši potřebu nabídnout dětem alternativu ke klasické školní docházce, můžete se o náklady podělit. Stejně jako ve škole, i doma může pedagog vzdělávat více dětí současně.

rodina na procházce

Výhodou domácího vzdělávání je opravdu individuální přístup k vašemu dítěti. Celý den, vlastně i celý školní rok si zorganizujete přesně podle vašich potřeb a zájmů. Pokud se rozhodnete, že prvouka a vlastivěda se vám bude nejlépe učit v terénu, návštěvou výstav, naučných stezek a zoologických zahrad, nikdo vám do toho nebude mluvit. Samozřejmě jen do doby, kdy bude třeba ověřit, že vaše dítě dosáhlo potřebné úrovně znalostní podle školního vzdělávacího plánu vaší školy. Tady ovšem platí, že pokud budete mít dítě v domácím vzdělávání, máte při výběru té pravé školy daleko širší možnosti, když tam budete jezdit jen jednou za půl roku.