Chráněné dílny

Chráněné dílny jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Zabývají se různými činnostmi. Nejčastěji výrobou různých rukodělných předmětů. Zajišťují je obvykle různá občanská sdružení či neziskové organizace, někdy obce. Mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena smlouva, kde je jasně řečeno, za jakých podmínek bude služba využívána. To znamená, v které dny bude klient chráněné dílny využívat. Z právního hlediska ovšem od roku 2012 chráněné dílny neexistují. Byly nahrazeny chráněnými pracovními místy, případně sociálně-terapeutickými dílnami. Přesto mnohé „chráněné dílny“ si svůj název uchovali, protože uživatelé jsou tak prostě zvyklí.
pracovní nářadí
Jedná se o neplacenou službu, není tedy divu, že svého času hodně dílen muselo ukončit, protože nedokázali sehnat potřebné dotace. Jenomže dílny jsou pro lidi se zdravotním postižením velmi důležité.
 

Pro lidi s hendikepem důležitá služba

Jednak je to připravuje na skutečnou práci. Mnozí lidé, kteří pracují v chráněných dílnách, si našlo práci na dohodu o provedené činnosti. Mnozí lidé si ji nikdy najít nedokáží, ale když se nebudou rozvíjet v rámci těchto dílen, je velmi pravděpodobné, že se nebudou rozvíjet. To povede nejen k poklesu jejich stávajících dovedností a to i tak základních jako je sebeobsluha, ale také k vážným poruchám chování, potažmo i k výraznému zhoršení jejich zdravotního stavu. Velmi významným aspektem chráněných dílen je také socializace.
potřeby na malování
Lidé s postižením nejen pracují, ale především se schází s druhými lidmi, což je velmi důležité, aby nežili v izolaci. Často se organizují různé aktivity, výlety, opékání, grilování, podpora komunitního života je velmi žádoucí a důležitá.
Bylo by velmi špatné a nežádoucí, kdyby tato zařízení měla být zrušena. Možná se zdají být zbytná, ale kdyby snad měla být plošně rušena, jakou adekvátní aktivitu by pak měli odborníci nabízet lidem s postižením?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup