Co je ekonomika a jak nám může v životě prospět?

Pokud jste měli ekonomiku na škole, jistě si vybavíte, že jste se učili něco o ekonomice česka, možná turismu, probírali jste například, jak řídit podnik apod. Možná se vám ale v tomto smyslu pletou dva pojmy, a to ekonomie a ekonomika. Zatímco ekonomie zkoumá fungování trhu spíše teoreticky, ekonomika pracuje hlavně s čísly. A právě v tomto směru nám znalost ekonomiky může výrazně prospět nejen v našem podnikání, ale i v osobním životě.
Klávesnice a grafy
 
Jednou z věcí, které nás může ekonomika naučit, je hospodařit s penězi. Toho můžeme využít i v osobním životě, nejvíce se nám to však bude hodit v podnikání. Můžeme zjistit, jak efektivně využívat všechny zdroje, jak omezit náklady a zvýšit zisk. Je zcela běžné, že velké množství podniků krachuje z důvodu, že není dobře řízeno. Pokud chceme být úspěšnými podnikateli, měli bychom tedy vědět nejen o své konkurenci, ale také o tom, jak si finančně vedeme či zda nemáme zbytečně mnoho finančních prostředků vázáno v zásobách zboží. Toto úzce souvisí s likviditou podniku, kterou bychom také měli znát. Měli bychom vědět, jak rychle je schopen podnik proměnit svůj majetek na peníze.
Prasátko na peníze
 
Znalost ekonomiky ale využijeme i v případě, kdy nejsme podnikateli, a to např. v případě, kdy se rozhodujeme, co uděláme s volnými finančními prostředky. Asi každému je jasné, že pokud necháme peníze jen tak ležet, ať už v prasátku nebo na běžném účtě, žádnou přidanou hodnotu nám nepřinesou. Naopak budou svou hodnotu postupem času ztrácet díky inflace. Zde se ale nabízí otázka, kam peníze uložit, aby se jejich hodnota zvedla, ale abychom o ně zároveň nepřišli. Budeme se tedy rozhodovat pro nějakou investici. K tomu, abychom se dobře rozhodli, bychom měli vědět něco o hodnocení efektivnosti investic. Nebudeme tak muset věřit žádnému finančnímu poradci, ale můžeme si své výnosy a rizika spojená s investicí vyhodnotit sami.